Plastik Cerrahi

Kepçe Kulak Ameliyatı


Kepçe kulak ameliyatı, kulakların küçük veya sarkık olması durumunda yapılan ameliyattır. Ameliyat, kulakların doğal görünümünü geri kazanmak için yapılır ve genellikle çocuklarda uygulanır. Ameliyatın temel amacı, kulakların doğal pozisyonlarına geri döndürülmesidir. Ameliyat, doktor tarafından altın iğne veya kulakları yerinde tutmak için kullanılan diğer araçlarla gerçekleştirilir. Ameliyat, genellikle ana kulak çıkıntısı olan kulakların düzeltilmesi için yapılır. Ameliyat, genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve kulakların biçimlerini düzeltmek için çeşitli uygulamalara tabi tutulur. Böylece kulakların doğal görünümü geri kazanılır. Ameliyatın sonrasında kulakların doğal pozisyonuna uygun tutulması için günlük bir bandaj kullanılmalıdır.

İçindekiler

Kepçe Kulak (Prominent Ear) Nedir?

Kepçe kulak, kulakların daha fazla dışa doğru açık veya uzağa uzanmış görünmesi durumudur. Tıbbi olarak “prominent ear” olarak adlandırılır ve genellikle doğuştan gelen bir durumdur.

Kepçe kulak, kulak kepçesinin kıkırdak yapısındaki doğal kıvrımların veya yarıkların tam olarak oluşmamasından kaynaklanır. Bu nedenle kulak kepçesi başın yanından daha fazla dışarı doğru çıkar ve yüzde belirgin bir şekilde fark edilebilir.

Kepçe kulak, özellikle çocukluk döneminde, sıklıkla çocuğun okul çağına girmesiyle birlikte sosyal anlamda sorunlara neden olabilir. Bu durum, çocuğun benlik saygısını düşürebilir ve çocukta özgüven eksikliği ve psikolojik sorunlar gibi sorunlara yol açabilir.

Kepçe kulak genellikle cerrahi olarak düzeltilebilir ve kulakların daha doğal bir şekilde başın yanına yerleştirilmesini sağlayacak bir dizi prosedür uygulanabilir.

Kepçe Kulak (Prominent Ear) Nedir?


Kepçe Kulak Görünümü Neden Olur?

Kepçe kulak görünümü, kulak kepçesinin normalden daha fazla dışarı doğru çıkık ve geniş görünmesidir. Bu durum, genellikle doğuştan gelen bir özelliktir ve kalıtsal olabilir. Kepçe kulak, kulak kepçesinin kıkırdak yapısının normalden farklı olduğu durumlarda da ortaya çıkabilir.

Kepçe kulak, estetik olarak rahatsız edici bir görünüm oluşturabilir ve bazı kişilerde özgüven eksikliği ve sosyal anksiyete gibi psikolojik etkilere neden olabilir. Bununla birlikte, kepçe kulakta herhangi bir sağlık sorunu yoktur ve genellikle tedavi gerektirmez.

Ancak, bazı kişiler kulaklarının daha az çıkık görünmesini isteyebilirler ve bu durumda cerrahi bir işlem olan otoplasti seçeneği düşünülebilir. Otoplasti, kulak kepçesindeki kıkırdak dokusunu yeniden şekillendirerek kulakları daha az çıkık hale getiren bir işlemdir. Ancak, otoplasti gibi cerrahi işlemler her zaman riskler içerir ve bu nedenle, kulak görünümünden memnun olmayan kişilerin doktorlarıyla konuşarak farklı seçenekleri değerlendirmeleri önerilir.

Kepçe Kulak Görünümü Neden Olur?


Normal Kulak Anatomisi Nasıldır?

Kulak, insan vücudunun işitme ve denge sistemlerinin yer aldığı bir organdır. Normal kulak anatomisi üç bölümden oluşur:

 1. Dış Kulak: Dış kulak, kulak kepçesi olarak da bilinen kıkırdak yapıda olan dış kulak bölümünden ve kulak kanalından oluşur. Kulak kepçesi, ses dalgalarını toplar ve kulak kanalına yönlendirir. Kulak kanalı, ses dalgalarını kulak zarına doğru taşır.
 2. Orta Kulak: Orta kulak, kulak zarı ile iç kulak arasında yer alan hava dolu bir boşluktur. Orta kulakta, üç kemikçik olan çekiç, örs ve üzengi, kulak zarı tarafından aldığı titreşimleri iç kulağa iletmek için çalışır.
 3. İç Kulak: İç kulak, koklear olarak da bilinen işitme bölümü ve vestibüler bölüm olarak adlandırılan denge bölümü olarak iki bölümden oluşur. İç kulak, kulak zarı tarafından iletilen ses dalgalarını işitsel sinir aracılığıyla beyne ileterek işitme işlevini sağlar. Ayrıca vestibüler bölüm, vücudun pozisyonunu ve hareketlerini kontrol eden denge sistemi için önemlidir.

Bu üç bölüm, kulak fonksiyonları için önemlidir ve birlikte normal kulak anatomisini oluştururlar.


Kepçe Kulak Ameliyatı (Otoplasti) Ne Zaman Yapılır?

Kepçe kulak ameliyatı, çocukluk döneminde kulakların gelişimini tamamladıktan sonra (genellikle 6 yaşından sonra) veya yetişkinlikte herhangi bir zamanda yapılabilir. Genellikle çocuklar için ameliyat, okul öncesi dönemde yapılır, çünkü bu yaşta çocuklar diğer çocuklar tarafından alay edilme veya zorbalığa maruz kalma riski daha yüksektir. Ancak, ameliyat için asıl kriter kişinin kendisinin kulaklarının şeklinden rahatsız olması ve değiştirmek istemesidir. Bu nedenle, her yaşta yapılabilir. Ameliyat, kulakların büyüklüğünü ve şeklini düzeltmek için yapılır ve çoğu kez genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyat sonrasında, hastanın kulaklarını sıkı bir şekilde bandajlayarak birkaç gün boyunca bandajın çıkarılmasına kadar kulaklarına dokunmaması gerekir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci genellikle birkaç hafta sürer ve ameliyat sonrası dönemde spor ve ağır kaldırma gibi aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Kepçe Kulak Ameliyatı (Otoplasti) Ne Zaman Yapılır?


Kepçe Kulak Ameliyatında Kullanılan Diğer Yöntemler Nelerdir?

 1. MİCRO-OTOERMİK KEPCE KULAK AMELİYATI: Bu yöntem, açık cerrahiye göre daha güvenli ve etkin bir tedavidir. Uzman bir kulak, burun ve boğaz cerrahı tarafından mikro-ototerminolojik tekniklerle gerçekleştirilir. Bu teknikler, kulakta küçük bir delik açarak kulak küçültme, kulak kabuğunu düzeltme ve kulak kapısının ve kulak boşluklarının düzeltilmesini kapsar.
 2. KARTILOJİK KEPCE KULAK AMELİYATI: Bu yöntem, kulak kabuğu ve kulak kapısının kapatılması için kullanılır. Cerrahi prosedür, kulak kabuğunun üst kısmının bir kalça kıkırdağından alınan küçük bir parçayla örtülmesini içerir.
 3. KULAK RINOPLASTİK AMELİYATI: Bu ameliyat, kulaklarının dış görünümünün arzu edilen seviyeye getirilmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle, kulakların yanlış hizalanmasını düzeltmek için kullanılır. Rinoplasti, kulakların şeklini düzeltmek için kullanılan küçük dikimleri içerir.


Kepçe Kulak Deformitelerinde Ameliyatsız Çözüm Var Mıdır?

Kepçe kulak deformiteleri, çoğu çocuk ve gençlerde görülen genetik bir durumdur. Kepçe kulak deformitesi, kulakların düz olmamasına veya istenmeyen bir şekil almasına neden olan bir durumdur. Genellikle, bu deformite, erken çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkar ve nadir durumlarda yetişkinlerde görülebilir. Kepçe kulak deformitesi cerrahi veya diğer tedavi yöntemleri aracılığıyla düzeltilebilir. Ancak, kepçe kulak deformitesi için ameliyatsız çözümler de vardır. Bunlar arasında yüz maskeleri, yastıklar, şapkalar, özel kulaklıklar ve bantlar sayılabilir. Bu ürünler, kulakların düzgün bir şekle gelmesini sağlamak ve kulakların istenmeyen şeklini değiştirmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, bu ürünlerin kalıcı bir çözüm sağlamadıkları ve sadece geçici bir çözüm oldukları unutulmamalıdır.


Kepçe Kulak Ameliyatında Ebeveynlere Düşen Görevler Nelerdir?

 1. Ameliyat öncesinde, ebeveynlerin çocuğunun doktoru tarafından verilen tüm bilgileri iyice okumaları ve anlamaları gerekir.
 2. Ameliyat öncesinde, ebeveynlerin çocuğunun hastanede kalacağı süre boyunca çocuğun gereksinimlerini karşılamaları, çocuğun sakin olmasını sağlamak için gerekli desteği vermeleri ve çocuğun ameliyat sırasında meydana gelen stresi azaltmak için gerekli önlemleri almaları gerekir.
 3. Ebeveynlerin, çocuğun ameliyat sonrası dönemde takip edilecek olan tüm tavsiyeleri uygulamaları ve doktor tarafından önerilen tüm tıbbi tedavi veya ilaçları zamanında vermeleri gerekir.
 4. Ebeveynlerin, ameliyat sonrası çocuğun iyileşmesi için çocuğu korumak ve ona özel dikkat göstermek için gerekli önlemleri almaları gerekir.
 5. Ebeveynlerin, çocuğun ameliyat sonrası dönemde fiziksel ve ruhsal aktivitelere katılmasını önlemek için gerekli önlemleri almaları gerekir.


Kepçe Kulak Ameliyat Öncesi Değerlendirme Neleri İçerir?

Kepçe kulak ameliyatı öncesi değerlendirme, hastanın genel sağlık durumunu, kulaklarının yapısını, riskleri ve ameliyatın gerekli olup olmadığını değerlendirmek için yapılan bir muayene sürecidir. Değerlendirmenin ana bileşenleri şunlardır:

 1. Hastanın sağlık durumu: Ameliyat öncesi sağlık durumu değerlendirilmektedir. Hastanın alerjik reaksiyonlara veya diğer sağlık problemlerine sahip olup olmadığı araştırılmaktadır.
 2. Kulaklarının yapısı: Kulaklarının yapısı incelenmektedir. Kepçe kulaklarının hangi şekilde oluştuğu, hangi bölgelerinin etkilendiği ve ameliyatın gerekli olup olmadığı göz önünde bulundurulmaktadır.
 3. Riskler: Ameliyat için gerekli olanriskler araştırılmaktadır. Hastanın risk altında olup olmadığı, ameliyat sırasında meydana gelebilecek komplikasyonların önlenmesi için ne yapılması gerektiği incelenmektedir.
 4. Ameliyat gerekli mi?: Ameliyatın gerekli olup olmadığı, ameliyatın sonuçlarının ne olacağı ve hastanın ameliyatın herhangi bir problem yaratıp yaratmayacağı araştırılmaktadır.


Kepçe Kulak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kepçe kulak ameliyatı, kulak kabartma ve şekillendirme işlemi olarak da bilinir. Bu ameliyat, kepçe kulakların düzleştirilmesi, şekillendirilmesi veya kabarması için yapılır. Ameliyat, genellikle çocukluk döneminde yapılır, ancak yetişkinler de bu ameliyatın yararlanabilir.

Kepçe kulak ameliyatı, çoğunlukla lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Bir kulak ameliyatının başarılı olması için, doktorunuz, kulaklarınızın şeklini, boyutunu ve özelliklerini detaylı bir şekilde değerlendirmelidir. Ameliyat esnasında, doktorunuz, kulaklarınızın şeklini düzeltmek için ekstra deri veya doku kesme, kaldırma veya katkıda bulunma işlemlerinden birini uygulayabilir.

Ameliyat sonrası, kulaklarınızda hafif şişlik veya kızarıklık olabilir. Doktorunuz, ağrı azaltıcı ilaçlar ve bir sargı önerir. Ayrıca, ameliyat sonrası kulaklarınızın korunması için özel kulaklıklar giyebilirsiniz.

Kepçe kulak ameliyatından sonra, kulaklarınızın normal görünmesi yaklaşık bir ila iki ay sürebilir. Sonuçlar, kişiden kişiye değişebilir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Nasıl Yapılır?


Kulak Kepçesi Ameliyatı Sonrası Günlük Yaşam

Kulak kepçesi ameliyatından sonra, hastanın günlük yaşamına dönmek için birkaç güne kadar sürebilir. Ameliyat sonrasındaki ilk birkaç gün, hasta için her zamankinden daha fazla yorgunluk hissettirebilir. Ameliyat sonrası ağrı ise, hastanın kişisel durumuna ve ameliyatın yapıldığı alana göre değişebilir.

Hastanın ameliyat sonrası günlük yaşamına döndüğünde, ameliyat bölgesinin iyileşmesine yardımcı olmak için temizlik ve cildin nemlendirilmesi önemlidir. Ameliyat sonrasında, hastanın cildinin güneşin zararlı ışınlarından korunması ve sadece temiz ve kuru giysiler giymesi önerilir. Aynı zamanda, hastanın ameliyat bölgesinin yüzeyel şekilde temizlenmesi ve su ile ıslatılması önerilir.

Kulak kepçesi ameliyatlarının sonrasında, hastaların ameliyat bölgesinin korunması, ameliyat bölgesinin çevreleyen kılların kesilmemesi ve kulak kepçesinin direkt olarak zarar görmemesi önemlidir. Hastanın kulak kepçesinin korunması için, uzun süre üstünde taşınan ağır objelerden kaçınması, çok fazla sıkmaya veya çekmeye maruz bırakılmaması, dar kulaklıklar giyilmemesi ve kulak kepçesini destekleyen destekli kulaklıklar kullanılması önerilir.

Hastanın ameliyat sonrasında, hastanın ameliyat bölgesini iyileşmesi için gerekli olan tüm prosedürleri uygulaması önemlidir. Ayrıca, hastanın ameliyat sonrası günlük yaşamına döndüğünde, sağlık profesyonellerinden yardım almaya devam etmesi ve kontrol amaçlı ziyaretlerini zamanında yapması önerilir.


Kepçe Kulak Ameliyatının Riski Var Mıdır?

Kepçe kulak ameliyatının, herhangi bir ameliyat girişiminde olduğu gibi, herhangi bir komplikasyon ya da riski olabilir. En sık görülen komplikasyon, ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek olan enfeksiyonlar veya doku hasarı riskidir. Bu riskler, özellikle ameliyatın kötü bir şekilde yapılması halinde, daha yüksek olabilir. Kepçe kulak ameliyatının, anestezi riskleri veya genel sağlık riskleri gibi diğer riskleri de vardır. Bu riskler, anestezi kullanımı ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, her ameliyat öncesi doktorunuz ile sağlık durumunuzu ve riskleri konuşmanız önerilir.


Kulak Kepçesi Ameliyatı Kalıcı Mıdır?

Kulak kepçesi ameliyatı, kulak kepçesindeki şekil veya boyut bozukluklarını düzeltmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Kulak kepçesi ameliyatı sonuçları kalıcıdır, ancak bazı durumlarda küçük bir miktar değişiklik olabilir.

Kulak kepçesi ameliyatı sonrasında, kulak kepçesi şekli ve boyutu değiştirilir ve sonuçta daha estetik bir görünüm elde edilir. Ancak ameliyat sonrası şişlik, morluk ve hassasiyet gibi kısa süreli yan etkiler görülebilir. Ayrıca, bazı hastalarda dikişlerin çıkarılması gerekebilir.

Kulak kepçesi ameliyatı sonuçları genellikle kalıcıdır, ancak yaşlanma süreci, genetik faktörler veya travma gibi nedenlerle kulak kepçesinde yeniden şekil bozukluğu gelişebilir. Bu nedenle, cerrahi sonrası düzenli takip önerilir.

Sonuç olarak, kulak kepçesi ameliyatı sonuçları kalıcıdır ancak bazı durumlarda değişiklik olabilir. Ameliyat sonrası doktorun önerilerine uymak ve düzenli takip yapmak sonucun kalıcılığı açısından önemlidir.


Kepçe Kulak Ameliyatı Fiyatı Nedir?

Kepçe kulak ameliyatı fiyatı ülkelere, şehirlere, hastanelere ve doktorlara göre farklılık gösterir. Ayrıca, ameliyatın yapılacağı hastanenin türü, ameliyatın zorluğu, ameliyat sonrası bakım gibi faktörler de fiyatı etkileyebilir.

Örneğin, Türkiye’de kepçe kulak ameliyatı fiyatı ortalama olarak 4000-7000 TL arasında değişebilir. Ancak, özel hastanelerde veya ünlü doktorlarda fiyatlar daha yüksek olabilir.

Diğer ülkelerdeki fiyatlar da değişebilir. Örneğin, ABD’de kepçe kulak ameliyatı fiyatı ortalama olarak 2000-5000 USD arasında değişebilir. Avrupa ülkelerinde ise ortalama fiyatlar 2000-6000 Euro arasında değişebilir.

Kepçe kulak ameliyatı fiyatı konusunda daha kesin bilgi almak için, ameliyatı yapacak olan doktor veya hastanenin fiyat listesini inceleyebilir veya doğrudan iletişime geçerek fiyat bilgisi alabilirsiniz. Ancak, fiyatın düşük olduğu ama kalite ve güvenlik açısından sıkıntıları olan yerlerden uzak durmanız önerilir.

Op. Dr. Semih Günay

Dr. Günay, özellikle kombine estetik cerrahi müdahaleler alanında uzmanlaşmıştır. Bu alanda birçok estetik ameliyatın aynı anda yapılması konusunda uzmanlığı bulunmaktadır. Karın, meme ve burun gibi birçok estetik müdahaleyi başarıyla gerçekleştirmiş bir cerrah olarak, mesleğinde öne çıkmaktadır.

Op. Dr. Semih Günay

Dr. Günay, özellikle kombine estetik cerrahi müdahaleler alanında uzmanlaşmıştır. Bu alanda birçok estetik ameliyatın aynı anda yapılması konusunda uzmanlığı bulunmaktadır. Karın, meme ve burun gibi birçok estetik müdahaleyi başarıyla gerçekleştirmiş bir cerrah olarak, mesleğinde öne çıkmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir